Seminarium 2022

Uppdateras inom kort

Under fredag och lördag finns möjlighet att var med och fördjupa sig i olika ämnen genom att delta i de olika spåren. Spår väljs enkelt på plats under konferensen. 

Fredag

Att leda en smågrupp

Ett seminarium där vi tillsammans utforskar smågruppsgemenskapen. Vi pratar om goda exempel att leda och vara med i en smågrupp ur ett lärjungaperspektiv. Vi kommer beröra olika utmaningar vi stött på och vilka nycklar som lett till genombrott. Vi tror och hoppas att detta seminarium ska stärka din tro, ge dig ny inspiration kring smågrupper och några nya vänner. 

Jonny och Frida Berglund

FamiljeKRIK - utflykt

Lördag

Dokumenterade mirakler

Sker mirakler idag, och går de i så fall att dokumentera? Hur förhåller sig vetenskap och bön till varandra? Vi utgår ifrån boken med samma titel som Micael skrivit som utmanar våra tankar kring mirakler. 

 Micael Grenholm

Aktiviteter med KRIK