20 - 23 juli 2023
Storstrandkonferensen 2023

VAR DAG MED JESUS

Årets tema temat kretsar kring tanken om att leva mission, att leva i ett lärjungaskap – där vi får hämta kraft i våra sammanhang men där vår tro genomsyrar livet och bär frukt i vår vardag. När vi får låta det liv vi lever få bära vittne om Jesu kärlek i allt vi gör.

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” Matt 25:40

 

”Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning” Rom 12:10

 

”Om någon som har vad han behöver i den här världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?” 1 Joh 3:17

VÅR VIsion

Vi vill skapa en konferens där människor i olika åldrar får möjlighet att komma samman, möta Gud och växa i sin kristna tro.

Vi vill att det ska finnas tre olika spår på denna konferens; barn, ungdomar och övriga. Målet med detta är att alla ska känna att det finns någonting för dom. Vi vill däremot inte att det är helt separata program, utan att de olika programpunkterna vävs in i varandra och seminarier (spår) profileras på olika sätt för att passa olika åldrar. Vi strävar efter känslan av att vara tillsammans, gammal som ung och samtidigt ska varje grupp kunna identifiera sig med sin egen grupp.

Vår längtan är att konferensen ska växa år från år och byggas upp genom bön och Guds ledning.