18 - 21 juli 2024
Storstrandkonferensen 2023

för en tid som denna

Inför sommaren konferens tar vi inspiration av Esters.

Ester som först tvekade att följa uppmaning att gå in till kungen för att vädja för det judiska folket, men när hon förstod att det var Gud som kallade på henne fattade hon mod och fullföljde sitt uppdrag. Hon var kallade för en tid som denna.

Vilket uppdrag har du i den tid som vi lever i nu? Vad kallar Gud dig till i en tid som denna?

VÅR VIsion

Vi vill skapa en konferens där människor i olika åldrar får möjlighet att komma samman, möta Gud och växa i sin kristna tro.

Vi vill att det ska finnas tre olika spår på denna konferens; barn, ungdomar och övriga. Målet med detta är att alla ska känna att det finns någonting för dom. Vi vill däremot inte att det är helt separata program, utan att de olika programpunkterna vävs in i varandra och seminarier (spår) profileras på olika sätt för att passa olika åldrar. Vi strävar efter känslan av att vara tillsammans, gammal som ung och samtidigt ska varje grupp kunna identifiera sig med sin egen grupp.

Vår längtan är att konferensen ska växa år från år och byggas upp genom bön och Guds ledning.